Wiedza normatywna i deskryptywna

Wiedza zwana deskryptywną opisuje rzeczywistość. Taki charakter ma wiedza faktograficzna i pojęciowa. Wiedza niekoniecznie musi się odnosić do stanu rzeczywistości, jaki był i jest. Często formułuje się wiedzę w postaci zaleceń lub norm. Taki rodzaj wiedzy określa się mianem wiedzy normatywnej. Zawiera ją prawo stanowione w postaci ustaw parlamentarnych, rozporządzeń ministerialnych czy zarządzeń kierownictwa organizacji.

Organizacje dysponują wieloma procedurami opisującymi procesy, które zaistnieją dopiero w przyszłości. Procedury są przykładem wiedzy normatywnej, gdyż opisują, jak procesy powinny przebiegać, np. jak zapisać się na studia w wybranej uczelni.