Systemy blogów

Obecnie blogi stanowią popularną odmianę strony internetowej, na której autor umieszcza datowane wpisy (zazwyczaj są to niedługie wiadomości), które wyświetlane są w kolejności odwrotnej niż chronologiczna. Zazwyczaj posiadają one możliwość archiwizacji wpisów, ich komentowania przez czytelników, a także możliwość umieszczania linków do blogów polecanych przez autora i innego rodzaju stron WWW. Tematyka blogów jest bardzo szeroka, a zamieszczane w nich wpisy nie ograniczają się już tylko do tekstu. Coraz bardziej popularne stają się fotoblogi, których wpisy stanowią zestawy zdjęć, a także audioblogi – blogi powstające w oparciu o audycje (tzw. podcasty) w formacie MP3 lub MP4, a nawet videoblogi zawierające krótkie filmiki. 


Rozwój użytkowania i tworzenia blogów w Internecie spowodował początek wykorzystywania omawianej formy komunikacji nie tylko przez osoby prywatne, dzielące się na blogach swoimi historiami bądź poglądami i spostrzeżeniami, ale również przez dziennikarzy, polityków, a także przez przedsiębiorstwa. Coraz więcej powstaje blogów korporacyjnych (firmowych) działających jako forma reklamy i miejsce promocji przedsiębiorstwa, informowania o jego działalności, a także służących nawiązywaniu kontaktu z klientami. Blogi stają się zatem systemami organizującymi wiedzę.


Przykładem blogu korporacyjnego jest blog E-minus tworzony przez firmę Eminus Knowledge Management Sp. z o.o., zawierający treści na temat e-learningu oraz nowoczesnych metod w edukacji. Na blogu umieszczane są zarówno wpisy ekspertów z dziedziny szkoleń oraz nauczania (które stanowią punkty wyjścia do dyskusji na poruszane tematy), jak i informacje dotyczące działalności przedsiębiorstwa, realizowanych projektów, a nawet czasu spędzanego poza pracą. Blog Eminus jest blogiem zewnętrznym – dostępnym dla wszystkich użytkowników Internetu. W dużej mierze stanowi zatem formę promocji przedsiębiorstwa, jednakże zamieszczanie w nim treści przez specjalistów z dziedzin kształcenia, stanowić może również źródło wiedzy dla osób zainteresowanych poruszaną tematyką.