Inteligentne programy konwersacyjne - film z wykładu

Film nakręcony na wykładzie z przedmiotu Inteligentne programy konwersacyjne - prowadzonym przez prof. Jerzego Gołuchowskiego - Dziekana Wydziału Informatyki i Komunikacji.
Zapraszamy do obejrzenia filmu.