Jakich specjalistów z inżynierii wiedzy poszukują pracodawcy w Polsce

Rozwój informatyczny oraz zwiększająca się świadomość, że wiedza jest jednym z zasobów firmy, poskutkowały powstaniem wielu nowych specjalizacji zawodowych, w tym także specjalizacji związanych z inżynierią wiedzy. Zadania związane z zagadnieniem wiedzy nie zawsze przydzielane są w organizacjach wyspecjalizowanym stanowiskom pracy. Częściej mówi się o funkcjach i rolach pełnionych przez pracowników na stanowiskach o różnych nazwach. Często pracownicy wykonując swoje czynności nie zdają sobie sprawy, że w rzeczywistości są inżynierami wiedzy.

Obecnie wśród stanowisk (ról) pracowników w organizacjach należących do nurtu inżynierii wiedzy wymienić można:

 • architekta wiedzy,
 • analityka wiedzy,
 • inżyniera wiedzy (zwanego także projektantem systemów wiedzy),
 • specjalistę ds. zarządzania komunikacją,
 • menedżera wiedzy,
 • architekta informacji,
 • projektanta aplikacji internetowych (w tym stron WWW, agentów),
 • analityka biznesowego,
 • projektanta systemów i kursów e-learningowych,
 • menedżera projektów.

Architekt wiedzy jest osobą w firmie, która buduje, popiera i rozszerza kulturę wiedzy. Jego zadaniem jest zaprojektowanie i przeprowadzenie integracji wszystkich elementów infrastruktury intelektualnej w przedsiębiorstwie. Odpowiada także za zaprojektowanie i analizę zarządzania wiedzą w organizacji.

Analityk wiedzy współpracuje ze specjalistami od treści. Jego zadaniem jest stworzenie struktury wiedzy w organizacji. Odpowiada za lokalizację wiedzy ukrytej, tworzenie map życia społeczności oraz badanie potrzeb informacyjnych.

Inżynier wiedzy jest specjalistą od zadań i użytkowników. Do jego obowiązków należy kolekcjonowanie, analiza wiedzy oraz organizowanie wiedzy ukrytej w firmie. Projektuje on systemy wiedzy w przedsiębiorstwie. Prowadzi także rozmowy z pracownikami i tworzy grupy.

Specjalista ds. zarządzania komunikacją jest odpowiedzialny za wspomaganie transferu wiedzy jawnej w firmie. Do jego zadań należy szkolenie pracowników z zakresu narzędzi wspomagających zarządzanie wiedzą.

Menedżer wiedzy zarządza projektem oraz dba o zachowywanie wiedzy wytworzonej w nim. Do jego zadań należy także rozwijanie dzielenia się wiedzą, dbanie o tworzenie „dobrych praktyk”, dbanie o szkolenia i kierownictwo w projektach oraz moderowanie społeczności praktyk.

Architekt informacji dba o rozwój systemów nawigacji informacji oraz ich użyteczność. Projektant aplikacji internetowych zajmuje się tworzeniem rozwiązań internetowych zorientowanych na użytkowników, w tym rozwiązań z zakresu sztucznej inteligencji czy botyki.

Pracowników pełniących powyższe role i funkcje powinny charakteryzować następujące cechy:

 • interdyscyplinarność,
 • analityczny umysł,
 • zdolności lingwistyczne.