Reprezentacja regułowa wiedzy

 

Stosunkowo dawną metodą reprezentacji wiedzy są reguły. Reguły można wykorzystać do reprezentacji związków pomiędzy wyróżnionymi rodzajami elementów wiedzy (obiektów rzeczywistości).

Reguły to wyrażenia odpowiadające zdaniom warunkowym:

jeśli x

to y.

Mogą one pokazywać zależności między faktami, pomiędzy faktami a pojęciami oraz pomiędzy pojęciami. Ze względu na sposób reprezentacji zależności nazywa się je niekiedy wiedzą regułową. Mogą one mieć charakter zależności taksonomicznych, tworzących hierarchię (sieć) pojęć i/lub faktów, a także zależności przyczynowo-skutkowych. Stosowane były już w programach komputerowych, jednakże dopiero regułowe systemy ekspertowe i silniki regułowe szerzej wprowadziły reguły do systemów informatycznych jako odrębną metodę reprezentacji wiedzy.