Kontrolowane języki naturalne

 

Ułatwień w automatyzacji procesu tworzenia formalnej reprezentacji wiedzy wyrażonej w języku naturalnym, zmierzającego do jej zapisania w języku sformalizowanym w bazie wiedzy można się spodziewać wtedy, gdy np. język ekonomiczny (język biznesu) potraktuje się jako język kontrolowany (controlled, restricted), będący podzbiorem języka naturalnego. „Okrojeniu” podlega zazwyczaj gramatyka i semantyka wyrażeń, natomiast słownik można rozbudowywać w miarę potrzeb, stosownie do określonej dziedziny wiedzy. Język kontrolowany jest zatem językiem sztucznym, w którym precyzyjnie określono zasady jego interpretacji, usuwając w ten sposób niejednoznaczności i ograniczając kontekstowość wypowiedzi [SzKr00]. Niestety, prace nad tym zagadnieniem są rzadkością w odniesieniu do języka polskiego.

Zapis wiedzy ani w języku naturalnym, ani w języku sztucznym np. w HTML nie jest zadowalający dla automatycznego przetwarzania wiedzy. Stąd wynika dążenie do opracowania języków sformalizowanego zapisu wiedzy oraz narzędzi do automatycznej translacji tekstów z języka naturalnego, a także dokumentów hipertekstowych na język reprezentacji wiedzy. Jednym z perspektywicznych kierunków badawczych jest dostarczanie wiedzy w formie umożliwiającej jej automatyczne przetwarzanie przez komputer w sposób, w jaki czyniłby to ekspert w danej dziedzinie. Wymaga to zapisania wiedzy w postaci semantycznej. Duże nadzieje wiąże się z ontologiami jako sformalizowanymi modelami wiedzy.