Sylwester Szytuła - Wykorzystanie TYPO3 w tworzeniu portali korporacyjnych

Imię i nazwisko autora: Sylwester Szytuła
Promotor: prof. dr hab. Jerzy Gołuchowski
Tytuł pracy: Wykorzystanie TYPO3 w tworzeniu portali korporacyjnych
Streszczenie: Jednym z możliwych zastosowań rozbudowanych systemów klasy CSM jest tworzenie portali korporacyjnych. Wymagania stawiane przed portalami korporacyjnymi powodują że podstawowa możliwości oferowane przez CSM szybko okazują się niewystarczające i firmy stają przed koniecznością dostosowania wykorzystywanego rozwiązania do swoich potrzeb. Autor ocenianej pracy porusza problematykę związaną z wykorzystywaniem systemu CSM TYPO3 do tworzenia portali korporacyjnych. W pracy oprócz ogólnej charakterystyki portali korporacyjnych przedstawiono koncepcję tworzenia tego typu rozwiązań z wykorzystaniem TYPO3. Autor szczególnie koncentruje się nad możliwościami dodawania do TYPO3 nowych funkcjonalności pozwalających na dostosowanie systemu do indywidualnych potrzeb przyszłego użytkownika. W części praktycznej Autor prezentuje rozwiązania programistyczne, które zrealizował w trakcie dostosowywania TYPO3 do potrzeb portalu tworzonego w ramach projektu „Innowacyjny dizajn lokomotywą śląskiej gospodarki. Sieć współpracy środowisk akademickich z biznesem.”