Bartłomiej Smolarski - Diagnoza dojrzałości procesowej organizacji z wykorzystaniem systemu ekspertowego

Imię i nazwisko autora: Bartłomiej Smolarski
Promotor: dr Krzysztof Kania
Tytuł pracy: Diagnoza dojrzałości procesowej organizacji z wykorzystaniem systemu ekspertowego
Streszczenie: W pracy podjęto zagadnienie możliwości diagnozy dojrzałości procesowej organizacji z wykorzystaniem szkieletowych systemów ekspertowych. Jako źródło wiedzy o procesach biznesowych i dojrzałości organizacji wykorzystano popularne narzędzie jakim jest model BPMM (Business Process Maturity Model). Wykonane prace w pełni potwierdziły możliwość wykorzystania modelu wprost jako źródła wiedzy eksperckiej oraz pokazały możliwość usprawnienia diagnozy za pomocą systemu ekspertowego. Do pracy dołączono płytę CD zawierającą kompletną bazę wiedzy, która można wykorzystać wraz ze szkieletowym systemem ekspertowym PC-Shell.