Daniel Piotrowski - Zastosowanie analizy tekstów dokumentów na potrzeby organizacji

Imię i nazwisko autora: Daniel Piotrowski
Promotor: dr Barbara Filipczyk
Tytuł pracy: Zastosowanie analizy tekstów dokumentów na potrzeby organizacji
Streszczenie: Organizacje gospodarcze przechowują w swoich systemach informatycznych duże ilości dokumentów tekstowych. Również komunikacja z otoczeniem organizacji realizowana jest poprzez wymianę dokumentów tekstowych. Lawinowo przyrastająca ilość dokumentów tekstowych powoduje, że wiele organizacji zaczyna poszukiwać rozwiązań, które pozwolą na automatyzację różnych prac związanych z przetwarzaniem dokumentów tekstowych. W pracy przedstawione zostały zagadnienia związane z możliwościami analizy tekstów dokumentów z wykorzystaniem różnych dostępnych rozwiązań. Autor opisuje wybrane podejścia do analizy treści oraz wskazuje na możliwe do wykorzystania narzędzia. W części praktycznej autor opisuje przygotowaną implementację systemu wspomagającego analizę dokumentów na potrzeby organizacji.