Michał Oziembała - Wykorzystanie cyfrowej narracji w promocji organizacji na przykładzie warsztatu samochodowego JCAR

Imię i nazwisko autora: Michał Oziembała
Promotor: prof. dr hab. Jerzy Gołuchowski
Tytuł pracy: Wykorzystanie cyfrowej narracji w promocji organizacji na przykładzie warsztatu samochodowego JCAR
Streszczenie: Umiejętność tworzenia opowiadań dotyczy także marketingu i promocji. Dlaczego i jak tworzyć dobre historie marki, historie produktu? Ludzie kochają historie. Od wczesnego dzieciństwa jesteśmy przyzwyczajani do wysłuchiwania historii w postaci bajek. Dobre historie są łatwo przyswajalne i dobrze zapadają w pamięci, dlatego są idealnym narzędziem marketingowym. Pozwalają opanować nadmiar informacji, jakimi jesteśmy bombardowani ze wszystkich stron. Dobra historia produktu nie tylko będzie chętnie oglądana czy słuchana, ale będzie także powtarzana z ust do ust. Przedmiotem niniejszej pracy jest wykorzystanie cyfrowych narracji w celach promocyjnych. Dzięki cyfrowym narracjom komunikat jest wzmocniony i dociera do odbiorcy poprzez różne zmysły. Celem pracy magisterskiej jest przedstawienie idei cyfrowych narracji oraz stworzenie cyfrowej narracji dla warsztatu samochodowego JCAR. Natomiast celem projektu cyfrowej narracji jest zwiększenie świadomości klientów na temat warsztatu JCAR oraz pozyskanie nowych klientów.