Piotr Nalepa - Projekt wyszukiwarki semantycznej na potrzeby portalu społecznościowego "Innowacyjny Dizajn. Śląska sieć współpracy"

Imię i nazwisko autora: Piotr Nalepa
Promotor: prof. dr hab. Jerzy Gołuchowski
Tytuł pracy: Projekt wyszukiwarki semantycznej na potrzeby portalu społecznościowego "Innowacyjny Dizajn. Śląska sieć współpracy"
Streszczenie: Wyszukiwanie informacji w Internecie zawsze stanowiło poważny problem. Na znaczenie tego faktu wskazuje ciągle rosnąca popularność takich serwisów jak Google. Wraz z pojawieniem się koncepcji semantycznego systemu Web wzrosła szansa na skuteczne automatyzowanie procesów wyszukiwania informacji w WWW. Autor ocenianej pracy koncentruje się na zastosowaniu rozwiązań semantycznych w wyszukiwaniu informacji. Praca zawiera krytykę klasycznych rozwiązań wykorzystywanych w wyszukiwarkach takich firm jak Google czy Microsoft. Następnie przedstawione zostały zagadnienia związane z wyszukiwaniem semantycznym. W części praktycznej Autor opisuje proces budowy wyszukiwarki semantycznej dla opracowanego w ramach projektu „Innowacyjny dizajn lokomotywą śląskiej gospodarki. Sieć współpracy środowisk akademickich z biznesem.” portalu społecznosciowego.