Krzysztof Kuźnik - Wizualizacja ontologii z wykorzystaniem FORCE-DIRECTED GRAPH

Imię i nazwisko autora: Krzysztof Kuźnik
Promotor: prof. dr hab. Jerzy Gołuchowski
Tytuł pracy: Wizualizacja ontologii z wykorzystaniem FORCE-DIRECTED GRAPH
Streszczenie: Ontologie stanowią podstawę rozwijania semantycznego systemu WWW. Jednocześnie budowa nowych ontologii jest procesem trudnym i bardzo czasochłonnym. Narzędzia pozwalające na prezentacje tworzonych ontologii w sposób wizualny przyczyniają się do przyspieszenia i ułatwienia realizacji całego procesu. Autor ocenianej pracy prezentuje problematykę związaną z wykorzystaniem narzędzi wizualizacji ontologii. W pracy przedstawiona została koncepcja sieci semantycznej oraz miejsce ontologii w procesie tworzenia rozwiązań semantycznych. Autor do wizualnej prezentacji ontologii proponuje wykorzystanie oprogramowanie FORCE-DIRECTED GRAPH.