Jarosław Kudla - Możliwości i bariery wykorzystania rynków prognostycznych

Imię i nazwisko autora: Jarosław Kudla
Promotor: dr Krzysztof Kania
Tytuł pracy: Możliwości i bariery wykorzystania rynków prognostycznych
Streszczenie: W pracy podjęto tematykę rynków prognostycznych, które są jednym z przykładów rozwiązań w obszarze technologii Web 2.0. Przy ich pomocy istnieje możliwość  pozyskania wiedzy użytecznej biznesowo na drodze tzw. crowdsourcingu. W pracy przedstawiono ideę rynków diagnostycznych oraz – w części praktycznej – opisano wdrożenie autorskiego, przykładowego rynku prognostycznego. Na bazie zgromadzonych doświadczeń sformułowano i zweryfikowano znane z literatury wnioski dotyczące możliwości wdrożenia i barier stojących na drodze pełnego wykorzystania tego narzędzia w organizacjach.