Barbara Bisz - Zastosowanie technologii informatycznych zarządzania wiedzą w prowadzeniu dokumentacji projektowej przedsięwzięć informatycznych

Imię i nazwisko autora: Barbara Bisz
Promotor: prof. dr hab. Jerzy Gołuchowski
Tytuł pracy: Zastosowanie technologii informatycznych zarządzania wiedzą w prowadzeniu dokumentacji projektowej przedsięwzięć informatycznych
Streszczenie: Prawidłowo przygotowana i prowadzona dokumentacja systemu informatycznego ułatwia realizację wszelkich prac projektowo-programistycznych. Większość metodyk wytwarzania systemów informatycznych określa również sposób dokumentowania prowadzonych prac. Ważnym aspektem jest również zapewnienie dostępu do aktualnej dokumentacji każdemu z członków zespołu projektowo-programistycznego. Autorka ocenianej pracy koncentruje się nad zagadnieniami związanymi z rolą procesu dokumentowania oraz dokumentacji projektowej w kształtowaniu jakości oprogramowania. Wytwarzanie dokumentacji projektowej traktowane jest przez Autorkę jako element zarządzania wiedzą projekcie informatycznym. W części praktycznej Autorka prezentuje możliwości systemu DokuWiki w procesie wytwarzania dokumentacji systemu informatycznego.