Projekty naszych studentów

Najlepsze prace konkursowe nadesłane w roku akademickim 2011/2012 na konkurs "Mój wirtualny rozmówca":

Najlepsze prace dyplomowe i magisterskie napisane w Katedrze Inżynierii Wiedzy Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach: