Pojęcie inżynierii wiedzy

Inżynieria wiedzy w swych początkach zajmowała się niemal wyłącznie systemami ekspertowymi, tzn. systemami, w których wiedzę ekspertów w danej dziedzinie reprezentowano zazwyczaj w regułowej bazie wiedzy, a przetwarzanie ograniczało się do wnioskowania logicznego.Była traktowana jako subdyscyplina teorii sztucznej inteligencji, teorii dążącej do przedstawienia inteligentnego zachowania człowieka za pomocą komputerów (tzw. wersja silna sztucznej inteligencji) lub co najmniej do symulowania (naśladowania) tego zachowania w postaci modeli komputerowych (tzw. wersja słaba sztucznej inteligencji). Zakres prac nad systemami opartymi na wiedzy znacznie się od tego czasu poszerzył, a inspiracje do tworzenia tego rodzaju systemów płyną nie tylko z obszaru badawczego nad sztuczną inteligencją.<br />Dzisiejsze ujęcie wymaga raczej potraktowania inżynierii wiedzy jako odrębnej dziedziny związanej z tworzeniem baz wiedzy oraz wykorzystaniem technologii semantycznych do przetwarzania wiedzy przez systemy komputerowe, autonomiczne i interakcyjne.