OWL

OWL (Web Ontology Language) jest językiem XML-owym umożliwiającym przetwarzanie informacji w sieci WWW. Jest rozszerzeniem języka RDF. Posiada większe możliwości interpretacyjne oraz jest wyposażony w bogatszy słownik i składnię. Rozszerzenia wprowadzone przez OWL obejmują także ograniczenia ilościowe dotyczące właściwości, specyfikowanie przechodnich własności oraz określenie wybranych własności jako unikalnych identyfikatorów/kluczy dla instancji poszczególnych klas. Ponadto wprowadzono możliwość wyrażenia w OWL tego, że dwie różne klasy lub instancje oznaczają tę samą klasę/instancję, a także możliwość opisu nowych klas jako kombinacji lub wspólnej części pewnych klas.

Ontologia zapisana w języku OWL może zawierać elementy takie jak:

  • usystematyzowane relacje pomiędzy klasami,
  • właściwości typu danych, które opisują atrybuty elementów klas,
  • właściwości obiektów, które opisują relacje pomiędzy elementami klas,
  • instancje klas,
  • instancje właściwości.

Język OWL ma strukturę warstwową (o rosnącej sile ekspresji), a warstwy zwane są „gatunkami sów” (OWL species). Wyróżnia się następujące warstwy:

  • OWL Lite,
  • OWL DL,
  • OWL Full.

Warstwa OWL Lite jest przeznaczona dla użytkowników potrzebujących prostych klasyfikacji i cech. W warstwie tej możliwe jest tworzenie taksonomii opartej na prostej relacji hierarchizującej pojęcia (zwanej is-a). Występuje w niej ograniczenie na definiowanie pojęć przez nakładanie więzów na relacje. Możliwe jest tworzenie prostych więzów licznościowych o wartościach 0 i 1. W warstwie OWL Lite nie jest możliwe formułowanie ekstensjonalnych definicji pojęć.

Warstwa OWL DL odpowiada logikom deskrypcyjnym (stąd w nazwie skrót DL). Umożliwia tworzenie złożonych struktur pojęciowych poprzez nakładanie kilku rodzajów więzów na relację. Jej ograniczeniem jest niemożność definiowania relacji zachodzących pomiędzy pojęciami, a jedynie pomiędzy przykładami pojęć. Oznacza to, że klasa (pojęcie) nie może być traktowana intensjonalnie ani jak indywiduum ani jak relacja. Podobnie relacja nie może być traktowana ani jak indywiduum, ani jak klasa. Ograniczenia te zostały wprowadzone, by zwiększyć efektywność obliczeniową i rozstrzygalność systemów realizujących tę warstwę języka.

Warstwa OWL Full zawiera pełne słownictwo OWL, które jest znacznie szerzej interpretowane niż w wersji OWL DL i posiada pełne możliwości zapewniane przez RDF. W tej warstwie klasa może być traktowana równocześnie jako zbiór jednostek lub jednostka jako taka.