Ontologie dostępne w Internecie

W Internecie istnieje dużo taksonomii i ontologii. Tworząc nową ontologię można sprawdzić, czy któraś z istniejących nie jest odpowiednia dla naszego problemu, a może którąś można rozbudować tak, by odzwierciedlała nasz problem. W tabeli 1 zawarto wykaz kilkunastu ontologii dostępnych w Internecie wraz z krótkim opisem.

Tabela 1

Wybrane ontologie dostępne w Internecie

Nazwa ontologii

Język

Krótka charakterystyka

Adres www

Dublin Core

RDF

ogólny standard metadanych

http://dublincore.org/

MetaVocab

RDF

słownictwo RDF do opisu autorów

brak

Basic Geo Vocabulary

RDF Schema

proste słownictwo do reprezentacji szerokości, długości i wysokości geograficznej w standardzie WGS84

http://www.w3.org/2003/01/geo/

BIO

RDF

słownictwo informacji biograficznej

http://vocab.org/bio/0.1/.html

RSS 1.0

RDF Schema

technika odpowiedzialna za przesyłanie nagłówków wiadomości

http://web.resource.org/rss/1.0/

VCard RDF

RDF

słownictwo służące do wymiany elektronicznych wizytówek

http://www.w3.org/TR/vcard-rdf/

Creative Commons metadata

RDF Schema

słownictwo metadanych

http://wiki.creativecommons.org/
Developer

WOT

OWL DL

ontologia umożliwiająca stosowanie  kryptografii z kluczem publicznym do podpisywania treści dokumentów RDF

http://xmlns.com/wot/0.1/

SIOC

OWL DL

ontologia dostarczająca metody łączące różne formy dyskusji, takie jak blogi, fora i listy dyskusyjne

http://sioc-project.org/

Goodrelations

OWL DL

lekka ontologia do opisywania ofert i innych aspektów e-handlu w sieci

http://www.heppnetz.de/projects/
goodrelations/

DOAP

RDF Schema

słownictwo służące do opisu projektów

http://trac.usefulinc.com/doap

Programmes Ontology

OWL 2

ontologia służąca do opisu programów telewizyjnych

http://www.bbc.co.uk/ontologies/
programmes/2009-09-07.shtm
l

Music Ontology

OWL 2

ontologia zawierająca główne pojęcia i właściwości służące do opisu muzyki (wykonawcy, albumy, utworzy, spektakle itp.)

http://musicontology.com/

Provenance Vocabulary

OWL DL

ontologia dostarczająca klasy i właściwości służących do opisu pochodzenia danych z Internetu

http://sourceforge.net/apps/
mediawiki/trdf/index.php?title=
Guide_to_the_Provenance_
Vocabulary

OpenGUID

RDF Schema

ontologia będąca identyfikatorem globalnej sieci, używana do identyfikacji osób, firm, produktów a nawet abstrakcyjnych pojęć

http://openguid.net/