Obszary badań współczesnej inżynierii wiedzy

Przedmiotem badań inżynierii wiedzy jest wiele zadań specyficznych dla tworzenia systemów opartych na wiedzy:

 • analiza i modelowanie problemów wymagających wykorzystania wiedzy,
 • tworzenie systemów opartych na wiedzy (knowledge-based system/ shell),
 • pozyskiwanie, strukturalizacja i reprezentacja wiedzy,
 • implementacja wiedzy w bazach wiedzy,
 • integracja, testowanie oraz walidacja wiedzy (baz wiedzy),
 • metodologia tworzenia systemów opartych na wiedzy, ich użytkowanie oraz konserwowanie (maintenance) systemów.

Charakteryzując przedmiot badań inżynierii wiedzy R. Studer, V.R Benjamins i D. Fensel ujęli je następująco:

 • zadania (task),
 • modele dziedziny (ontologie),
 • metody rozwiązywania zadań (problem solving metods),
 • systemy szkieletowe (Frameworks).

Wyróżnimy następujące dziedziny badań inżynierii wiedzy:

 • pozyskiwanie wiedzy,
 • reprezentacja wiedzy,
 • modelowanie wiedzy  (formalizacji wizualizacji (mappping)),
 • systemy zarządzania wiedzą, m.in. regułami biznesowymi (rules engines), Wiki,
 • przetwarzanie wiedzy, m.in. rozumowania, rozwiązywanie zadań z wykorzystaniem logiki, wydobywanie (ekstrakcja) wiedzy z dokumentów tekstowych,
 • systemy inteligentne (agenty, boty) wykorzystujące pozyskaną wiedzę, reprezentowaną w postaci wizualnej i formalnej, przechowywanej w bazach wiedzy do rozwiązywania wyróżnionych zadań za pomocą metod określanych, jako metody inteligentne.